Celem fundacji jest działalność polegająca na obserwacjach i badaniach wpływu aktywności Słońca na zjawiska zachodzące na Ziemi oraz na rozwoju metod
pomiarowych i analitycznych dotyczących zmian ziemskiego pola magnetycznego i grawitacyjnego pod wpływem aktywności słonecznej, a także każda inna
działalność związana pośrednio lub bezpośrednio z aktywnością Słońca.

W szczególności celem fundacji jest:

1. Analiza wpływu zmian magnetycznych i aktywności Słońca na człowieka i inne organizmy żywe.
2. Analiza wpływu silnych burz geomagnetycznych na samopoczucie i stan emocjonalny organizmów żywych.
3. Analiza wpływu aktywności Słońca i rozbłysków gamma na aktualny model pogodowy, z uwzględnieniem coraz częściej zachodzących gwałtownych zmian pogodowych.
4. Opracowanie metody przewidywania aktywności Słońca w danym cyklu słonecznym.
5. Opracowanie systemu przewidywania silnych trzęsień ziemi na podstawie pomiarów akcelerometrycznych i magnetycznych z wielu miejsc na Ziemi.
6. Analiza wpływu burz geomagnetycznych na występowanie wstrząsów sejsmicznych w bliskim sąsiedztwie złóż metali ferromagnetycznych.
7. Opracowanie systemu przewidywania wstrząsów sejsmicznych w kopalniach rud metali niekoniecznie ferromagnetycznych, np. rudy miedzi.

Polski English Deutsch Français